Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL är bildat av Svenskt Näringsliv och LO. För ytterligare information om omställningsstödet, villkor, ansökan, ansökningshandlingar och blanketter vänligen besök www.tsl.se eller kontakta oss via telefon på 070-6772239, alternativt via mail: stefan.grandien@abf.se

Trygghetsfonden TSL

Korta fakta om Trygghetsfonden TSL.

Svenskt Näringsliv och LO tecknade i februari 2004 ett avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring. Den innehåller två delar, ett omställningsstöd och ett avgångsbidrag. Avsikten är att underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde som för företaget och facket lokalt. Ca 100 000 företag är anslutna till TSL - Systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

LO - Landsorganisationen i Sverige Svenskt näringsliv