Vi erbjuder omställningsstöd

Målet med omställningsstödet är att deltagaren skall komma ut i nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt. Vårt omställningsprogram är baserat på den centralt framtagna omställningsmaterialet som beskrivs i boken "Ett steg i rätt riktning". Detta material är en ledstång i omställningsarbetet, men vi utformar och arbetar alltid med ett individuellt omställningsprogram för varje deltagare där vi låter deltagarens vilja, önskan och behov styra innehållet till stor del. Vi som coachar finns alltid nära till hands och vi stödjer, stöttar och coachar deltagaren under hela programmet.

Vår broschyr

Klicka här för att se broschyren.file_download Ladda ner